Contributie 2019-2020

Tijdens de jaarlijkse ALV op 29 oktober 2019 werd de contributie vastgesteld voor het seizoen 2019-2020; Zoals uitgelegd en besproken tijdens de ALV blijven dit jaar de inkomsten uit de samenwerking Stichting Triwy fors achter en zag het bestuur zich genoodzaakt voorstellen in de ALV te brengen om de de contributie aan te passen aan deze omstandigheden.

Wyba streeft ernaar de instap kosten voor nieuwe - vooral jeugdleden zo laag mogelijk te houden. De verdeling van de verhoging van de contributie komt relatief gezien minder terecht bij deze jeugdleden. Tijdens de ALV zijn 2 scenario's in stemming gebracht. Het scenario waarvoor is gekozen staat hieronder in het overzicht.

Het basisdeel van de contributie bestaat uit 2 elementen: afdracht aan de bond (NBB) en de bijdrage in de kosten van de vereniging (Wyba). Daarnaast bestaat voor hoger spelende teams een toeslag vanwege de extra kosten die de vereniging maakt voor deze teams (bv. extra scheidsrechterskosten en hogere inschrijvingskosten in de competitie).

Ieder jaar wordt de contributie door de ALV vastgesteld.

Crowdfunding voor kermis-slachtoffer

1960EUR
de leden van team X12 verzamelen statiegeldflessen om de familie te steunen