Contributie 2021 - 2022

Ieder jaar wordt de contributie door de ALV vastgesteld. De contributie voor het seizoen 2021-2022 blijft ongewijzigd ten opzichte van laatste vaststelling. Tijdens de jaarlijkse ALV op 29 Oktober 2019 werd de contributie vastgesteld zoals weergeven in onderstaand overzicht;

Wyba streeft ernaar de instap kosten voor nieuwe - vooral jeugdleden, zo laag mogelijk te houden.

Het basisdeel van de contributie bestaat uit 2 elementen: afdracht aan de bond (NBB) en de bijdrage in de kosten van de vereniging (Wyba). Daarnaast bestaat voor hoger spelende teams een toeslag vanwege de extra kosten die de vereniging maakt voor deze teams (bv. extra scheidsrechters kosten en hogere inschrijvingskosten in de competitie)

Ieder jaar wordt de contributie door de ALV vastgesteld.