maandag 25 juni 2018

Agenda

ALV
Dinsdag, 17 Oktober 2017, 20:00

Agenda

1.Opening

2.Vaststelling, wijziging, aanvulling agenda

3.Ingekomen en verzonden stukken, vaststellen notulen van de ALV van 18 oktober 2016

4.Mededelingen

5.Aanvulling huishoudelijke reglement: vertrouwenspersoon regeling --> zie deze PDF voor de voorgestelde tekst van dit reglement.

6.Wedstrijdsecretariaat

7.Technische Commissie

8.Activiteitencommissie

9.Communicatie/Website

10.Verslag Financiƫn en Kascontrole

11.Doelstellingen 2017 - 2018

12.Begroting 2017-2018

13.Vaststelling contributies 2017-2018

14.Kascontrole 2016-2017, decharge

15.Rondvraag

16.Sluiting

Locatie Businessruimte Arcus