Gedragscode

Gedragscode

Basketbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder
samenspel geen basketbal en zonder tegenstander geen basketbal.

• We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
• We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
• We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
• De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
• Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
• Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
• Afspraak is afspraak!
• Geef altijd het goede voorbeeld
• Spreek elkaar aan op het gedrag
• Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen
van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

Klik hier voor de volledige tekst in PDF (rechtsklikken om te downloaden)