Informatie

Informatie

Verzoek van Arcus aan de verenigingen
Wij zouden graag het volgende onder de aandacht willen brengen en hopen dat jullie dit doorcommuniceren met je vereniging. Wij horen en merken de laatste tijd dat er in het weekend veel gebruik wordt gemaakt van de keuken en het kantoor om spullen neer te zetten, jassen op te hangen, dingen voor te bereiden enz.
Vanaf nu heeft het personeel de instructie gekregen om niemand meer achter de bar of op het kantoor toe te laten.
Wij hebben boven een bestuurskamer waar in het weekend spullen neergezet kunnen worden, jassen opgehangen kunnen worden en dingen kunnen worden voorbereid enz. Hier kan gebruik van gemaakt wordende sleutel kan je vragen bij de bar om de ruimte te openen en te sluiten.
Wij hopen op jullie medewerking. Mochten er vragen zijn dan horen wij het graag.

Beheerder sportcentrum Arcus

Coronamaatregelen
Het aantal coronabesmettingen loopt weer op en hoewel er momenteel voor de sport geen beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus gelden, blijft het bij de sportbeoefening belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. 
Mocht het kabinet aanleiding zien om opnieuw maatregelen te treffen die de sportbeoefening raken, zullen we die hier communiceren.