Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?

Binnen een sportvereniging zijn de scheidingslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waarbij leden (of ouders) zich ongemakkelijk voelen. Sommige situaties liggen erg voor de hand, zoals wanneer een spelers structureel gepest wordt of er een foto van hem/haar gedeeld wordt op internet. Maar de incidenten liggen niet altijd zo voor de hand, ook op het oog kleine vergrijpen zoals een grapje of onbedoelde discriminatie kan een reden zijn voor een lid om contact te zoeken met de vertrouwenscontactpersoon. Andere situaties zijn soms moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit.
De vertrouwenscontactpersoon kan een luisterend oor zijn en helpen bij het zoeken naar een oplossing. De vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn het eerste aanspreekpunt voor iedereen met vragen, zorgen of klachten over het welzijn van zichzelf, spelers, ouders of vrijwilligers. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.
De vertrouwenscontactpersonen zullen klachten niet zelf inhoudelijk behandelen, maar de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden. Zij kunnen je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal.
Het is dus belangrijk dat elk lid weet van het bestaan van de vertrouwenscontactpersoon. Hij of zij bepaalt zelf wanneer er contact gezocht wordt.
De WYBA VCP’s zijn telefonisch of via e-mail te bereiken:

Marian Meijer
Lid E-mail