Vernieuwing contributie-inning

Vernieuwing contributie-inning

Samenwerking WYBA en NIKKI (PDF versie)
De contributie inning van WYBA is een proces dat erg veel tijd vergt van onze vrijwilligers. Het gevolg hiervan was dat de contributie inning de afgelopen seizoenen moeizaam verliep. Het moment van inning was niet betrouwbaar, en vragen van leden over de contributie werden laat of zelfs niet beantwoord.
Het bestuur is van plan de inning van de contributie te professionaliseren door met ingang van dit seizoen een samenwerking aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie. De contributie kan worden betaald via een iDEAL-betaallink die de leden zullen ontvangen via e-mail, sms of whatsapp van NIKKI. NIKKI is een betrouwbare partij die samenwerkt met Sportlink. Sportlink is een applicatie waar veel sportbonden, waaronder ook de NBB, gebruik van maken. Onder andere onze ledenadministratie, competitie indelingen en teamindelingen worden geregeld in Sportlink.
NIKKI verzorgt al de contributie inning van veel verenigingen, zie:
www.nikki.nl
Samenwerking Sportlink en NIKKI

Op de Algemene Leden Vergadering van 7 November 2023 zal deze samenwerking verder worden toegelicht. Na goedkeuring door de leden zal de samenwerking in gang worden gezet.

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat uw contributie via het NIKKI-systeem wordt verwerkt. Het bestuur wil hierbij benadrukken dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wyba gaat met NIKKI afspraken maken over de voorschriften en werkwijzen die wij als club hanteren. Daarnaast wordt er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels opvolgen en onze vereniging daadwerkelijk op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilligers en biedt daardoor zekerheid voor de contributie inning van Wyba.

In de eerste e-mail die u van NIKKI zult ontvangen is een iDEAL-betaallink opgenomen om de contributie in één keer te voldoen.
U kunt er ook voor kiezen om te contributie in termijnen te betalen, in deze eerste e-mail is ook een iDEAL-betaallink opgenomen voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in maandelijkse termijnen betaald. Kiest u voor termijnbetaling ontvangt u elke periode een nieuwe mail met een iDEAL-betaallink voor de betreffende periode.

Termijnbetalingen
NIKKI zal in geval van termijnbetalingen per termijn een bedrag aan servicekosten in rekening brengen.  Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per lid, per seizoen. Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse termijnen wanneer u in termijnen betaalt.

Vergoedingen via derden
Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. Wanneer u gebruik maakt van een vergoeding dient u ook zelf NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI zo nodig contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. U kunt hier meer informatie over terugvinden op de website van NIKKI bij de FAQ.

WYBA zal met NIKKI een aantal vaste afspraken maken die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het seizoen:
1. Indien gewenst kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl
2. De volledige communicatie over de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken over de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.
3. WYBA kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, WYBA zal u voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.
4. Wanneer de contributiegelden niet op tijd worden ontvangen, zal NIKKI bij het uitblijven van betalingen een incassobureau inschakelen, maar pas na toestemming van WYBA. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

Voor vragen over bijvoorbeeld uw contributie verwijzen wij u graag door naar de FAQ op de website van NIKKI.
https://www.nikki.nl/faq-leden/